Σάββατο 17 Ιουλίου 2010Παρακαλώ επισκεφτείτε:

http://www.takepart.com/zero

...

και υπογράψτε!

Idom