Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Χωρίς φενάκες


Οργισμένος Γιάννης Χάρης, όξω απ' τα δόντια, αλλά πάντα σκεπτόμενος,  εδώ  και  εδώ .


Idom