Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Άσκηση με αλληγορία (για να είναι εύκολη)


Μία μέρα, ένας Κάποιος, πήγε σε μία παραλία, κρατώντας πετονιά με αγκίστρι στην άκρη.
Βρήκε στην αμμουδιά ένα σκουλήκι, το κάρφωσε στο αγκίστρι και το έριξε στο νερό.  Να σημειώσουμε ότι εκείνον τον καιρό, τέτοιες πράξεις εθεωρούντο ιδιαίτερα σκληρές από το τοπικό Οικοσύστημα, οπότε ήταν κατακριτέες.
Λίγο μετά, ένα διερχόμενο ψάρι είδε το σκουλήκι, το ορέχθηκε και το έκανε μία χαψιά.
Ο Κάποιος προκειμένου να δικαιολογηθεί στο τοπικό Οικοσύστημα για ό,τι θα ακολουθούσε, άρχιζε να ξεφωνίζει:  «Παλιόψαρο!  Έφαγες το σκουλήκι μου.  Μού χρωστάς το σκουλήκι, αποζημείωση για ψυχική οδύνη και τόκους για όλα αυτά».
Μετά, τραβώντας την πετονιά, έπιασε το ψάρι και το έφαγε.


Ζητήματα:

Κατατάξτε κατά σειρά κέρδους, στο τέλος τής ιστορίας, τον Κάποιον, το Οικοσύστημα, το σκουλήκι και το ψάρι.
Κατατάξτε κατά σειρά ήθους και χαρακτηρίστε ανάλογα, τον Κάποιον, το Οικοσύστημα, το σκουλήκι και το ψάρι.
Κατατάξτε κατά σειρά εξυπνάδας, τον Κάποιον, το Οικοσύστημα, το σκουλήκι και το ψάρι.  Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Πώς κρίνετε την δικαιολογία τού Κάποιου προκειμένου να φάει το ψάρι;
Έπρεπε κατά την γνώμη σας να παρέμβει το Οικοσύστημα σε κάποια σημεία τής ιστορίας;  Υπέρ ποίου;
Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο Οικοσύστημα αν συνεχίσει την πολιτική τής μη παρέμβασης;