Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α !


Από τη Μεταπολίτευση είχα να πάρω τέτοια χαρά!

Μπράβο στον πρωθυπουργό!*

Idom

*  Κανονικά τα δημοψηφίσματα έπρεπε να είναι το αυτονόητο τα τελευταία 41 χρόνια...
Ι.