Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΑγγελίαΖητούνται συνεργάτες για την ανάπτυξη και προώθηση θεωρίας συνωμοσίας με θέμα:
"Το DNA δεν υπάρχει.  Πρόκειται για συνωμοσία τού πολιτικού και φαρμακευτικού κατεστημένου προκειμένου να στοχοποιηθούν ανυπάκουοι λαοί και να πουληθούν φάρμακα για τις δήθεν γενετικές ασθένειες."

Ο υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις, στον σχεδιασμό και στην προώθηση ιδεολογικού υλικού.

Εμπειρία στο χώρο των αστικών μύθων θα ληφθεί υπόψιν.

Απαιτείται επίσης:

Τέλεια γνώση τής αγγλικής και μίας ελάχιστα ομιλούμενης γλώσσας.
Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Μόνο σοβαρές προτάσεις θα γίνουν δεκτές.


Στείλτε βιογραφικό και σύντομο συνοδευτικό σημείωμα στην e-διεύθυνση τού ιστολόγιου.

Θα κρατηθεί απόλυτη εχεμύθεια.