Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

40%


Καημό το 'χω, να πει κάποιος από τους κερδισμένους 
ότι ο μεγάλος νικητής ήταν η αποχή...

Idom