Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Ούτε 7 δισεκατομμύρια δεν είμαστε.Χρόνια πολλά σε όλες / όλους!

Λίγα για τον υπερπληθυσμό σήμερα.
Οι γνωρίζοντες Γερμανικά να πατήσουν εδώ. Οι μη γνωρίζοντες και οι ανυπόμονοι εδώ.

Idom