Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Us, and them
And after all we're only ordinary men.
Me, and you.
God only knows it's noz what we would choose to do.


Forward he cried from the rear
and the front rank died.
And the general sat and the lines on the map
moved from side to side.


Black and blue
And who knows which is which and who is who.
Up and down.
But in the end it's only round and round.


Haven't you heard it's a battle of words
The poster bearer cried.
Listen son, said the man with the gun
There's room for you inside.


Down and out
It can't be helped but there's a lot of it about.
With, without.
And who'll deny it's what the fighting's all about?


Out of the way, it's a busy day
I've got things on my mind.
For the want of the price of tea and a slice
The old man died.

("Us and them" by Roger Waters (lyrics)
from the album "Dark side of the Moon")


77 χρονών...

Όσο για μένα
έφυγα απ' την πλατεία Συντάγματος
την νύχτα
όταν άρχιζαν οι φασαρίες...Idom

Δεν υπάρχουν σχόλια: