Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Σημεία σταθμοί στην Ιστορία τού Σύμπαντος


Χρόνος:  0
Big Bang και έναρξη Σύμπαντος.
Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε συνθήκες για το σημείο που αρχίζει να "μετρά" ο χρόνος.

Χρόνος:  10-43 sec
Εποχή Planck
Έχει διέλθει το πρώτο κβάντο τού χρόνου και το Σύμπαν καταλαμβάνει πλέον χώρο ενός κβάντου μήκους (10-35 m).  Όλες οι δυνάμεις είναι πιθανόν ενοποιημένες, με κοινό συντελεστή G.

Χρόνος:  10-40 sec
Εποχή Μεγάλης ενοποίησης
Η βαρύτητα διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες δυνάμεις.  Ξεκινάει ο σχηματισμός των σωματιδίων.

Χρόνος:  4,36∙1017 sec
Εποχή Μεγάλης  ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ 
Η κυρία Ο. Γεροβασίλη ανακαλύπτει ότι το Mega κάνει κίτρινη «δημοσιογραφία».


IdomΔεν υπάρχουν σχόλια: